Bài liên quan từ khóa: 'cách làm bánh Kings's ring'

Trải nghiệm truyền thống Tây Ban Nha qua cách làm bánh Kings’s ring

Bánh Kings’ ring là món bánh truyền thống của Tây Ban Nha, thường được người dân nơi đây làm vào trước ngày 6/1 hàng năm để tổ chức ngày lễ 3 Wisemen tại đất nước ...